Thegisshop
0

Jiboia Youth Project

Jiboia Youth Project

Jiboia Youth Project

Jiboia Youth Project

 

Hello everyone, Jiboia Jiu-jitsu is willing to start a youth project for the vietnamese with low income, we will provide free training and free loan of gis for young Vietnamese giving them a opportunity to change there lifes . Our biggest challenge is firstly how to reach those people and get them to come train, so if you are someone that can make that happen we would love to help . Oss.
https://forms.gle/PXPmYicbw5WfCExB6 <= Register here 


---------------------------------------------------------------------


Xin chào mọi người, đội tuyển Jiboia đang chuẩn bị mở một lớp Brazilian Jiu Jitsu cho các gia đình và cá nhân có thu nhập trung bình. Chúng tôi sẽ cung cấp một khóa học miễn phí bao gồm tập luyện và thuê Gis (trang phục luyện Jiu Jit-su) không tính phí cho các học viên đăng kí tham gia. Jiboia, chúng tôi muốn tạo ra một cơ hội giúp thay đổi cuộc đời của bạn.
Điều khó khăn hiện tại của chúng tôi là kết nối thêm với người Việt Nam và khuyến khích họ đến luyện tập nhiều hơn nên nếu bạn là người có thể khiến điều đó xảy ra thì chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ. Oss
https://forms.gle/PXPmYicbw5WfCExB6 <= Đăng ký ngay vì số lượng học viên cực kì giới hạn . 

 

Jiboia Youth Project

Jiboia Youth Project

Jiboia Youth Project